ΥΛΙΚΑ ΨΗΦ. ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΥΛΙΚΑ ΨΗΦ. ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Μονομερικά film για ζωντανές εκτυπώσεις, κατάλληλα για εφαρμογές μικρής & μέσης διάρκειας.

Πολυμερικά film υψηλής αντοχής για μεγάλης διάρκειας εφαρμογές. Κατάλληλα για ταμπέλες καταστημάτων, γραφικά αυτοκινήτων και γενικά για όπου οι εξωτερικές συνθήκες είναι αντίξοες.

Cast αυτοκόλλητα μεγάλης διάρκειας, κατάλληλα για εφαρμογή σε συνθήκες όπου απαιτείται μεγάλη ελαστικότητα των υλικών, όπως αυτοκινητοεπιγραφές και γενικά καμπύλες επιφάνειες.